Karotis(Şah Damarı) Cerrahisi & Periferik Damar Cerrahisi:

Karotis Cerrahisi:

Karotis ( boyun şah damarı ) hastalıkları ve şah damarına bağlı felç tedavileri hastanemizde inançla uygulanmaktadır, İnme Cerrahisi şah damarına bağlı felçlerde uygulanan bir erken cerrahi tekniğidir. Şah damarında darlığın giderilmesi ve mümkün bir felcin önlenmesi için yapılan ameliyat cerrahiye uygun felçli hastalara da uygulanır. İnme sonrası 7-10 gün geçmiş hastalar bu metotla tedavi edilebilir. Bu hastalar yalnızca damar problemleri ile değil tıpkı vakitte şeker hastalığı (DM), hipertansiyon (HT), kalp hastalığı ve ya diğer bir büyük damar hastalığı açısından değerlendirlmelidir. Karotis cerrahisinde damarın içini temizlenir ve süratli bir formda kapatılır. Operasyon yaklaşık 1 saat içerisnde tamamlanmış olur.

Periferik Damar Cerrahisi:

Periferik damar cerrahisi kola yahut bacağa kan taşıyan ana atardamardaki tıkanıklığa bypass/köprüleme yapılması manasına gelmektedir.Bypass dokuya daha çok kan akımı sağlar ve ağrıyı geçirir, varolan yaraların güzelleşmesine imkan sağlarken önemli enfeksiyon ve uzuv kaybı risklerini azaltır.Şikayet olan bölgeye yapılan doppler ultrasonografi sonrasında ya da yapılan ilaçlı bilgisayarlı tomografi yahut magnetik rezonans görüntüleme tetkikleri sonrasında tıkanıklık tespit edildikten sonra en uygun tedavi yaklaşımına karar verilir.

Açık cerrahi tekniğinde çoğunlukla spinal (bel bölesinden) anestezi metodu kullanılarak tıkalı olan damar bölgesi, bacak toplardamarı (safen ven) veya yapay damar (greft) kullanılarak köprüleme (by-pass) ameliyatı yapılır.Yaklaşık bir saatte tamamlanan ameliyat sonrası hasta servise çıkarılır. Sonraki gün yürütüp, 2-3 gün içinde de taburcu ederiz.

Açık cerrahi açısından eşlik eden hastalıkları dolayısı ile yüksek riskli olan hastalar için lokal (bölgesel) anestezi ile perkutan anjiografi ile aterektomi, ilaç kaplı balon yahut stentleme yapılır.Lokal anesteziyle yaptığımız bu süreçler ile hasta genel anestezi risklerinden uzak tutulur.

Başa dön tuşu