Kepçe Kulak Nedir?

Kulaklarımız bedenimizin en değerli duyu organlarından biri olmasının yanında bedenin estetiği açısından da kıymetli bir yere sahiptir. Kulaklarda kişiyi rahatsız edici bir hal bozukluğu mevcutsa bu estetik açıdan bakıldığında şahıslarda mutsuzluk nedeni olacaktır. Kulaklarda görülen en bariz hal bozukluğu halk ortasında kepçe kulak olarak da bilinen estetik sıkıntısıdır. Yaşanan kepçe kulak sorunu çocukluk ve yetişkinlik devri ayırt etmeksizin her devirde büyük bir sorun haline gelebilir ve telaş duyulmasına neden olur.

Kepçe kulak, kulağın kepçe halindeki çıkıntılı bölgesinde bulunan ve Y formunu andıran kıkırdak kıvrımının kâfi düzeyde gelişmemiş olmasından yahut düzgün şekillenmemesinden kaynaklanan bir meseledir. Kıkırdak doku yeteri kadar gelişemediği için kafatasıyla ortasında oluşması gereken açı genişler ve kulak çıkıntısı ön tarafa yanlışsız eğilmeye başlar. Bunun sonucunda da kulaklar daha geniş bir açı ile açık görünür. Olağan kaidelerde bir kulak 6,5 cm uzunluk ve 3,5 cm genişliğe sahiptir.

Kulak ile baş bölgesi ortasında bulunan açı ise olağan koşullarda 30 derecelik bir açıdır. Verilen bu kıymetler ile kıyaslandığında daha büyük açılar ortaya çıkıyor olması kepçe kulak sorunu ile karşı karşıya olunduğunu gösterir. Bu durum ölçülerle ispat edilmese de dışarıdan bakıldığında kendisini çarçabuk ortaya çıkarabilecek tiptedir. Verilen ve olağan sayılan bu ölçüler bireylerde yaş ilerlemesi ile bir arada değişiklik göstermektedir. Yer çekiminin tesiri ile kulak göğüslerinin aşağıya gerçek çekilmesi sonucunda yaş ilerledikçe kulak ölçülerinde değişiklik meydana gelir. Kepçe kulakların oluşumunda genetik yatkınlık tesirli olabilmektedir. Bunun yanında doğuştan kaynaklanan nedenler ya da daha sonra ortaya çıkan çeşitli nedenler hasebiyle da oluştuğu görülebilmektedir.

Kepçe Kulağa Neden Olan Faktörler Nelerdir?

  • Kepçe kulakların oluşmasındaki en büyük etken kulak kıkırdak yapısıdır. Yapılan incelemelerde de net bir formda ortaya çıkan tesirin antiheliks ismi verilen kulak çıkıntı kıvrımının yetersizliğidir. Bu bölgede oluşan deformitenin daha çok baş yapısının düzleşmesine, kulak üst çıkıntısının orantısız oluşuna ve kulak gerisindeki kulak ve baş bölgesini bağlayan orta dokusunun genişlemesine neden olduğu görülmektedir.

  • Bazı durumlarda ise antihelikal kıvrım çok güzel gelişmiş olsa da konka denilen kulağın açık kısmı fazla genişlemiş olduğu için yeniden kepçe kulak sorunu ortaya çıkabilmektedir. Kulaklarda mevcut olan kıkırdak bükülebilirliği düzeyi kişinin annesinden aldığı östrojen seviyesine bağlı olarak değişebilir. Bu durumda tekrar neden olan faktörlerdeki genetik yatkınlığı ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıda söz edilen sebeplerden biri ya da her ikisi birden var olarak kepçe kulak oluşmasına neden olabilir. İki sebebin var olduğu durumlarda da tesirli bir müdahale ile sorunun tahlile kavuşturulması mümkündür. Bu kademede değerli olan kepçe kulak oluşumuna neden olan temel faktörün hakikat formda tespit edilmesi olacaktır.

Kepçe Kulağın Bireyler Üzerindeki Tesiri Nedir?

İster yetişkin olsun isterse çocuk olsun kepçe kulak sorunu şahısların psikolojisini olumsuz istikamette etkileyen bir meseledir. Bilhassa çocukların okul devri boyunca arkadaşları ortasında alay konusu olması onun hayatı boyunca taşıyacağı bir yüke sahip olması manasına gelir. Çocukluktan başlayan bu ruhsal baskı ergenlik ve yetişkinlik devri boyunca da birebir formda devam eder. Bireyler topluma girdiklerinde herkesin gözünün kulaklarında olduğu hissi ile rahat hareket edemezlerse içlerine kapanacaklarıdır. Kepçe kulak sorunu bayanlara kıyasla erkeklerde daha çok rahatsızlık verir. Bunun nedeni ise bayanların saçları yardımıyla kulaklarını gizleyebiliyor olmalarıdır. Erkeklerde bu ihtimal zayıf olduğu için kepçe kulak sorunu daha bariz bir halde hissedilecektir.

Kepçe Kulak Tedavi Edilebilir mi?

Kepçe kulak tedavisi mümkün olan bir estetik problemdir. Bu ve gibisi biçim bozukluklarında ne yazık ki cerrahi müdahale dışında tesirli olabilecek prosedürler hayli azdır. Cerrahi dışı olarak söz edilen ameliyatsız tahlillere bakıldığında yeni doğan bebeklerde birinci birkaç günlük müddette yapılan müdahalelerin tesirli olduğu görülmektedir. Bu müdahaleler kulak halinin dışarıya fazla açılmamasını sağlayacak önlemler alınmasını kapsar. Şayet bebeklerde doğumu takip eden birinci birkaç gün içerisinde aurikuler mold uygulaması başlanırsa ve başlanan bu uygulama altı ay boyunca devam ettirilirse başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. Şayet son derece kıymetli olan bu devirdeyken tedavi geciktirilirse ortaya çıkan sonucun düzeltilmesi için cerrahi müdahale gerekli olacaktır.

Kepçe Kulak Tedavisinde Neler Amaçlanır?

  • Kepçe kulak meselesinin tedavi edilmesi sırasında ulaşılmak istenen birinci gaye kulağın üst kısmının öne yanlışsız çıkmış olan ve sarkan kısmımın ortadan kaldırılması olacaktır.

  • Bir öteki maksat ise heliks kısmın düz olmasını ve düzgün sonlara sahip olmasını sağlamak olacaktır.

  • Kişiye karşıdan bakıldığında her iki kulak içinde heliks kısımların antiheliks kısım yanında görünür halde olması sağlanmalıdır.

  • Tedavi sırasında kulak ardında bulunan sulkusun yapısını bozmadan daha az olmasının sağlanmasıdır.

  • Özellikle erkek hastalarda kulakların kafatasına çok yakın olmaması sağlanmaya çalışılır.

  • Kulakların her ikisinde de durum ve kontürler birbirine yakın görünmeli fakat tam olarak simetrik olmamalıdır.

  • Tedavi tamamlandığında şahısların yüz tabirinin estetik bir görünüme kavuşması sağlanmalıdır.

Başa dön tuşu