KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI

Kırışıklık tedavisi enjeksiyonları sistemli aralıklarla yapıldıkça tesir müddetinin arttığı klinik olarak
gösterilmiştir.

Botulinum A toksini enjeksiyonları ABD de en sık uygulanan kozmetik prosedürdür. Beşerler üzerinde ilk
kullanımı şaşılık tedavisi ve blefarospazm alanında 1980 yılında Dr Alan Scott tarafından olmuştur.
Kırışıklık tedavisi için kullanımı ile ilgili birinci çalışmalar 1992 de Carruthers et all tarafından yayınlanmıştır.
Birinci uyguladıkları bölge kaş ortası olmuştur.

kırışıklık tedavisi görkem çalışkan

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ TESİR MEKANİZMASI

Toksin 1295 aminoasitten oluşan 97 kDa(ağır zincir) ve 52 kDa(hafif zincir) lık iki adet disulfid bağları ile
bağlı zincirden oluşmuştur.

Ağır zincir, hudut hücrelerinin zarına bağlanarak hafif zincirin hücre sıvısı içine geçmesine imkan tanır ve
hafif zincir de SNAP-25 denilen proteini bağlayarak asetilkolin veziküllerinin hücre içine taşınmasını
mahzurlar. Sonuç olarak sinaptik aralığa nörotransmitter salınımı gerçekleşmez ve presinaptiknöral blok
meydana gelir.

Kırışıklık tedavisi; direkt olarak enjekte edilen deriyi etkilemez deride kırışıklığa sebep olan kasın
kasılmasını pürüzler ve tesirini göstermeye başlar.

Klinik olarak kırışıklık tedavisi sonrası 2.gün tesir etmeye başlar ve 2-4. Haftalarda azamî etkiye
ulaşarak tesirini gösterir. Kırışıklık tedavisi nin yararlı tesirleri ortalama 3-6 ay sürer ve bu mühlet kişiden
şahsa değişir. Kırışıklık tedavisinin tüm tesirlerinin büsbütün kaybolması çok daha uzun sürer fakat bu
tesirler gözle görülen tesirler olmayıp klinik deneylerle gösterilmiş tesirlerdir.

Kırışıklık tedavisi nizamlı aralıklarla yapıldıkça tesir müddetinin arttığı klinik olarak gösterilmiştir.

Kırışıklık tedavisi kasları tam manasıyla felç etmez lakin kuvvet kaybına sebep olur ve bu kuvvet kaybı
da istenen kozmetik sonuç için kafidir.

Kırışıklık tedavisi nin kullanılabildiği durumlar özetle;

1-yüz kırışıklık tedavisi ( yüz ve dudak üstü )

2-el ve koltuk altı terleme tedavisi ( tesir müddeti, düzgün yapıldığında 12-14 ay ortasında değişir)

3-migren tedavisi ( düzgün yapıldığında tesir müddeti 10-14 ay ortasında değişir)

4-boyun bölgesi kırışıklık ve bant tedavisi

5-anal fissür ( cerrahi tedaviye yakın sonuçları olduğu üzerinde çalışmalar mevcuttur)

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ TEKNİK VE TIBBİ BİLGİLER

Tecrübeli bir kırışıklık tedavisi enjektörü ile teknisyen ( işle alakası olmayan şahıslar, hemşire, estetisyen,
vs) ortasındaki fark yüzün işlevsel anatomisi kavramında biter. Her hastanın yüz yapısı ve anatomisi
farklı olup her hastaya uygulanan doz da bu anatomiye ve başka birçok dinamiğe nazaran değişmektedir.

Bu sebeple kırışıklık tedavisi yaptırırken uygulayıcının plastik cerrahi uzmanı yahut dermatoloji uzmanı
olmasına dikkat ediniz.

Kırışıklık tedavisinin tesirleri büsbütün geçicidir zira tesir düzeneğindeki hudut hücre bloğu zamanla
olağana döner. Kırışıklık tedavisinin tesirleri şahıstan bireye değişir ve ortalama 3-6 aydır.

Kırışıklık tedavisi tertipli aralıklarla ve hak ettiği dozlarda yapıldığında sumasyon tesiri göstererek her
seferinde çok daha yeterli bir imaj ve düzgünleşme sağlar. Ticari tasalarla çok düşük fiyatlara (çoğu zaman
kırışıklık tedavisinin şişe maliyetinden de düşük rakamlar) yapılan kırışıklık tedavisiden fayda
beklenilmesi gerçek olmayıp hastalar için para ve vakit kaybıdır.

Düşünüldüğünde kırışıklık tedavisini yılda 2 sefer hakkıyla yaptırmak ile çok düşük fiyatlara ne kadar doz
yapıldığı bilinmeden yılda 4-5 kere yaptırma gereksinimi hissetmek ortasında yalnızca vakit ve maddi kayıp
değil tıpkı vakitte kırışıklık tedavisinin yüzdeki kırışıkları tedavi edici özelliğinin de yok edilmesi biz
plastik cerrahlar için epeyce korku vericidir.

ALIN BÖLGESİ KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ UYGULAMASI VE KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ İLE KAŞ
KALDIRILMASI

Alın bölgesinde iki adet kaşları üst kaldırmaya yardımcı frontalis ismi verilen kas vardır. Ve bu kaslara
kırışıklık tedavisi enjeksıyonları alın bölgesi kırışıklarını azaltmak ve kaşları üst kaldırmak amacıyla
yapılabilir. Kırışıklık tedavisi ile kaş kaldırma süreci 6 mm ye kadar inançla yapılabilir. Basitçe anlatmak
gerekirse kaşları kaldırmak için kaşları alçaltan kaslara enjeksiyon yapılır. Alın bölgesinin orta kısmına
çok fazla kırışıklık tedavisi uygulamak MrSpock görünümlü kaş yapısına sebep olur ve tıpkı zamanda
kaş üstünde kırışıklık artışına sebep olur.

Kırışıklık tedavisi ile kaş kaldırma sürecini azamiye ulaştırmak için kaş kaldırmadan sorumlu
olmayan alın kası kısımlarına (yani kaşların dış bölgelerine ) enjeksiyon yapılarak kaşı kaldıran
kısımların daha çok üst çekerek kaşların kalkması sağlanır. Lakin birebir anda alın bölgesi
kırışıklıklarının da düzeltilmesini de istiyorsak o vakit kaşlar istenildiği ölçüde kalkmaz zira alın
kırışıklarını yok etmek için kaşların üstündeki alanlara enjeksiyonlar yapılır. Kaşların dış kısımlarını
kaldırabilmek için dikkatli bir muayene kaidedir ve bunun için hekiminiz sizden tekrarlayan seferler
gülmenizi ister ve bu ortada kaşın uç kısımlarının kaldırılıp kaldırılamayacağına karar verir. Kaşları

kaldırmak için aşikâr sabit noktalar olmayıp her hastanın anatomisine nazaran bu noktalar farklılık gösterir. Bu
sebeple uygulama öncesi tesirli bir muayene temeldir.

Yüz kırışıklıkları tedavisinde alın bölgesi en çok göze çarpan bölge olduğu için tesirli bir kırışıklık tedavisi
daha genç görünmenizi sağlayacaktır.

KAŞ ORTASI (GLABELLA) KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ UYGULAMASI

Kaş ortasında kırışıklığa sebep olan kaslar uzman tarafından belirlendikten sonra kırışıklığın tipine göre
uygulama yapılır. Kimi hastalar kaşları çatığında dikey kırışıklıklar oluşurken birtakım hastalarda yatay
kırışıklar oluşur ve bu kırışıklık tipine nazaran de kırışıklık tedavisi enjeksiyon noktaları farklılık gösterir. Bu
sebeple kırışıklık tedavisi kolay bir uygulama üzere görünse de temeli ve anatomisini bilmek hastaya
azamî sonuç için kesinlikle gereklidir. Temel olarak yüz kırışıklıkları tedavisinde kırışıklık tedavisi
kullanımı bilhassa kaş ortası için kıymetlidir.

KAZ AYAKLARI VE GÖZ ETRAFI KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Kaz ayakları gözün dış kısmında bulunan orbicularis oculi kasının kasılmaları sonucunda oluşur ve bu
kas göz küresi boyunca yuvarlak bir kastır. Bu kasın belirli kısımlarına kırışıklık tedavisi uygulamak farklı
tesirlere yol açar.

Göz etrafı kırışıklıkları için dış kısma 3-4 noktaya uygulama yapılırken gözaltındaki kırışıklar için her
hastaya kırışıklık tedavisi uygulanmaz. Alt göz kapağı bölgesine denetimsiz kırışıklık tedavisi uygulamak
çift görme ve bulanık görme ve alt göz kapağında çekintilere sebep olabilir. Bu sebeple her hasta ayrıntılı
muayene edildikten sonra alt göz kapağına kırışıklık tedavisi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Kaz ayakları kırışıklık tedavisi uygulamasından sonra kaşların uç kısımları kalkar ve bır cok hastanın
istediği şey de budur. Lakin daha evvel kaş kaldırma kısmında da anlatıldığı üzere kimi hastalarda bu kas
kaşın uç kısmını kaldıran kas değildir bu sebeple kaşın uç kısmı birtakım hastalarda kalkmayabilir.

Aynı biçimde kaz ayaklarına kırışıklık tedavisi uygulandığında alt göz kapağı kısmında kırışıklıkların
arttığı hissedilir, bu bir algı yanılsama değil gerçektir. Sebebi ise yan taraftaki göz kaslarının zayıflatıldığı
halde alt göz kapağı kaslarının zayıflamamış olmasıdır ve bu imgeyi engellemek için bir ölçü ve
büsbütün tecrübeye bağlı olarak alt göz kapağına uygulama yapılır, fazla yapıldığında çift görme bulanık
görme vs üzere şikâyetler oluşabilir. Bu sebeple uygulama öncesinde bu hususla ilgili hastalar mutlaka
bilgilendirilmelidir.

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİNİN HAZIRLANIŞI

Botilinum A çabuk bozulan lakin hayli güçlü bir toksindir. Kurutulup dondurulmuş kristal kompleks
halinde saklanmaktadır. Üretim süreci sırasında toksin –5 oC yahut daha düşük ısılarda hemen
dondurulur.

Enjeksiyondan çabucak evvel toksin sulandırılır. Mevcut tecrübelerden 2,5 U/ml halindeki sulandırma en
uygunudur. Sulandırılarak hazırlanmış fakat kullanılmamış toksinin dondurularak saklanması kimi

uygulayıcılar tarafından önerilmektedir. Lakin toksinin içerdiği hami hususlar, temizlikte kullanılan
alkol, sulandırmanın süratli ve türbülanslı yapılması üzere etkenler bile molekülü denatüre etmeye yetebilir.
Toksin hazırlandıktan sonra olabildiğince çabuk kullanılmalıdır. Sulandırıldıktan sonraki 4 saatte
kullanılması önerilse de birçok kullanıcı dondurarak 30 günde bile kullanmaktadır(18). Fakat özellikle
sulandırıldıktan 48 saat sonra tesiri azalmaktadır. Tekrar de toksini saklanmanın en âlâ yolu dondurarak
saklamaktır. Birinci uygulayıcı ve araştırıcılar her bir alana 10-20 U’nin yeteceğini söz etmelerine rağmen
uygulanan yere nazaran 2,5 U bile tesirli olabilmektedir. Süreci düşük doz ve küçük hacimde yapmak yan
tesirleri azaltmaktadır. 2,5 U / 0,1 ml ‘den düşük dozlar bile tesirli olabilmektedir. Fakat, kası zayıflatma
tesiri daha kısa müddetli olur. Geniş ve hipertrofik kaslı hastalara daha yüksek dozlar gerekebilir. İlaç 1
ml’lik enjektörde ve 18 G iğneler ile hazırlanmalı, 30 G iğne ile de uygulanmalıdır.

Kırışıklık tedavisi nin Türkiye Cumhuriyeti sonları içerisinde Sıhhat Bakanlığı ruhsatı olan iki ticari tipi
mevcuttur. Bir tanesi ALLERGAN BOTOKS başkası DYSPORT ‘tur. İki si de kozmetik gayeli rahatlıkla
kullanılabilir lakin hazırlanışları farklı ve içerdikleri ünite ve tesir ölçüsü farklıdır. Bu sebeple bu işte
tecrübeli bireylere bu uygulamaları yaptırmanızda yarar var.

Kırışıklık tedavisi marka olan ticari şişe 100 ünitelik şişedir. Ve bir şişe yüz bölgesi kırışıkları (alın, kaş
ortası ve kazayağı ) için kullanıldığında ortalama 46-50 ünite si bir hastaya kafidir. Yani bir şişe
kırışıklık tedavisi markadan yalnızca 2 kişi için kâfi doz mevcuttur.

Ancak ne yazık ki; gereğinden fazla sulandırılıp 2 den çok daha fazla bireye kırışıklık tedavisi uygulayan
ve olağanda olması gereken den çok daha ucuza kırışıklık tedavisi uygulayan birçok yer mevcuttur. Bu
durumda kırışıklık tedavisinin tesiri 3 aydan çok daha kısa sürer yahut hiç tesir etmez.

Çok ender de olsa kimi hastalarda kırışıklık tedavisine karşı beden antikor üretebilir ve bu sebeple normal
doz da yapılsa kırışıklık tedavisi istenildiği üzere tesir oluşturmaz. Bu türlü hastalar ile karşılaştığımda önceki
sonraki fotoğraflara bir arada bakıp değerlendirdikten sonra kırışıklık tedavisi dışında kullanılabilecek
kırışıklık tedavisi sistemlerini tercih ediyorum.

Kırışıklık tedavisi uyguladığım hastaların birinci ve azamî tesir müddetinin oluştuğu 2-3. Haftalarda
fotoğraflarını hastamla bir arada karşılaştırdıktan sonra kendisine ne vakit tekrar kırışıklık tedavisine
gelmesi gerektiğini ayna karşısında gösteriyorum ve tesirin azalmaya başladığı periyotta uygulamayı
tekrar ettiğimizde kırışıklık tedavisinin tesiri ve tesir mühleti çok daha uzun sürüyor.

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİYLE İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR

Kırışıklık tedavisinde bilinmesi gereken ve epey yanlış anlaşılan bir öbür olguda pasif kırışıklar
dediğimiz mimik hareketi yapmadan da yüzümüzde mevcut olan kırışıkların kırışıklık tedavisiyle
büsbütün yok olduğu inanışıdır. Bu mitin çok büyük kısmı yanlıştır zira kırışıklık tedavisi kas
kasılmasını hudut hücreleri üzerinden zayıflatır ve bu sebeple etkin yani mimik oluşturduğunuzda gözlenen
yüz kırışıklarını yok eder. Lakin bu kasların yıllarca kasılması ve mimiklerin çok kullanılması cilt üzerinde
bu kasların hareketi doğrultusunda iz düşümleri bırakır ve bunlar basitçe pasif kırışıklardır.

Bu pasif kırışıklar pekala nasıl yok edilir? Kırışıklık tedavisi uygulamasına nizamlı aralıklarla yani 4-6 aylık
müddetlerle devam edildiğinde kasların kasılması uygunca zayıflar ve cilt üzerindeki iz düşümler iyileşmeye
başlar ve tekrar şahıstan şahsa değişmekle birlikte tekrar uygulamalar ile çok büyük oranda kaybolurlar.

Kırışıklık tedavisiyle ilgili öbür bir mitimiz de ‘kırışıklık tedavisi tesiri geçtikten sonra eski halinden çok
daha makûs kırışıklıklar oluşur mu ’ inancıdır. Bu büsbütün gerçek dışı olup kırışıklık tedavisinin etkisi

geçtikten sonra yalnızca eski halinize dönersiniz fakat vakit geçtikçe yaşlandığımızı düşünürsek cilt
yapısı kuru olan ve süratli yaşlanan şahıslar de bu 6 aylık vakit sonrasında tabi ki kırışıklık ölçüsü artabilir
fakat bu kırışıklık tedavisinin değil vaktin tesiridir.

En yaygın mitimiz de ‘ kırışıklık tedavisi yapıldığında çok donuk ve şaşkın tabir oluyor doğal durmuyor .‘
Evet, aslında bu bir mit değil. Lakin kırışıklık tedavisi uygulanması çok kolay bir süreç olduğu için plastik
cerrahi ve dermatoloji uzmanları dışında birçok kişi uyguladığı için gerekli tecrübe ve bilgileri
olmadığından kırışıklık tedavisini gereğinden fazla ve yanlış yerlere yapmışlar bu sebeple donuk ve
şaşkın sözler çıkmıştır. Ne yazık ki bu bir arz talep sorunudur ve bu yavuz yürekli arkadaşlarımıza
talep oluyor ki onlarda bu uygulamaları ülkemizde verimli bir kontrol de olmadığı için rahatlıkla
yapabiliyorlar.

Kırışıklık tedavisi gerçek yapıldığında gerçek yerlere yapıldığında şayet hasta bilhassa istemiyorsa şaşkın
ve donuk tabire sebep olmaz. Ben hastam istese bile şaşkın ve donuk söz denilen uygulamayı
mutlaka yapmıyorum. Evvel hastama ne istediğini sorup ne beklediğini öğreniyorum şayet beklentilerimiz
farklı ise anlaşamadığımızı rahatlıkla uygun bir lisanla kendisine söyleyip aslında ne yapması gerektiğini
anlatıyorum. Hastalarımın en çok beklentileri ‘doktor beyefendi kırışıklık tedavisi yaptırdığımı lütfen kimse
anlamasın ‘ tarafında ağırlaşıyor. Bu türlü bir beklenti biraz fazla bir beklenti olsa da kaş ortası ve alın
bölgesinde bunu rahatlıkla sağlayabiliyorum.

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR

Kırışıklık tedavisi yüz bölgesinin çabucak hemen her yerine uygulanabilir. Benim en sık uyguladığım yerler
dudak üstü, alın, kaz ayakları ve kaş ortasıdır. Israrla uygulamaktan kaçındığım ve hastalarım çok ısrar
etse de yapmadığım bölgeler ise alt göz kapağı bölgesinde bulunan kırışıklıklar ve üst göz kapağı
üzerinde yahut yakınında bulunan kırışıklıklardır.

Kırışıklık tedavisini alın bölgesine uygularken birçok teknik vardır ve her hekim farklı şekilde
uygulayabilir. Alın bölgesinde hastalarıma anlattığım şey ve benim de olmasını sevdiğim şey ‘kaşlarını
kaldırabileceksin fakat kırışıklığın oluşmayacak’ sözüdür. Bu doğal bir botoksun en büyük işaretlerinden
biridir ve birçok kişi kırışıklık tedavisi yaptırdığınızı anlayamaz.

Kaz ayakları kırışıklık tedavisi uygulamasında çok dikkatli olmak gerekir ve %1-2 hastada üst göz
kapağında düşüklük oluşabilir. Bunun sebebi üst göz kapağını üst kaldıran kas ile kaz ayaklarını
oluşturan kasın çok yakın yerleşimi olması ve anatomik olarak birtakım bireylerde bu kasların daha ince
olmasıdır. Botoks yapıldığı noktadan komsu noktalara da yayıldığından bu tesir oluşabilir. Üst göz kapağı
düşüklüğü büsbütün süreksiz olup 4-6. Haftalarda olağana döner ve rahatsızlığı azaltmak amacıyla
kullanılan birtakım göz damlaları da mevcuttur. .

Kırışıklık tedavisinin uygulandığı başka bölge kaş ortası bölgesidir ve birçoğumuzun da en büyük problemi
bu bölgededir. Kaş ortasının kırışıklarının inatçı olmasının sebeplerinden biri kaş ortası kırışıklığına sebep
olan birden fazla kasın olmasıdır. Kaş ortası kırışıkları kırışıklık tedavisi uygulaması ile düzelirler. Ancak
olağan duruşta mevcut olan kırışık ve derinlik var ise bunun için ek formüller de kullanılmalıdır(dolgu,
yağ enjeksiyonu, vs) . Şayet hasta ek formüller istemiyorsa kaş ortası pasif kırışıklıkları 3-4 ayda bir
sistemli kırışıklık tedavisi uygulaması ile kademeli olarak azalırlar ve tekrar şahıstan bireye tekrar sayısı
değişmekle birlikte 6-8. tekrar da birinci haline nazaran çok daha yeterli konumda olurlar.

Kaş ortası kırışıklıkları birçok kasın kasılması sonucu oluştuğu için aslında en çok ihtimamın ve dikkatin
gösterilmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Deneyim sahibi olmuş bir uzman hasta kaşları çatarken
hangi kasların kasıldığını ve kırışıklığa sebep olduğunu tahlil eder ve o bölgelere yönelik uygulama

yapar ve doğal olarak çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkar.

Bir öbür kırışıklık tedavisi uygulama alanımız dudak üstü kırışıklıklarıdır. Dudak üstü kırışıklıklarını
büsbütün yok etmeye çalışmak ve bunu yalnızca kırışıklık tedavisiyle yapmak bana nazaran büyük bir yanlış
olup hasta içinde yaklaşık 2 ay sürecek bir eziyet manasına gelir. Zira dudak etrafına fazla doz
kırışıklık tedavisi yapıldığında dudağın kasılması azalır ve bilhassa sıvı şeyler içilirken üst dudaktaki
kasılmanın yetersizliği sebebiyle epeyce rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Öteki can sıkıcı durum ise
dudakta oluşan asimetridir ve bu oluştuğu vakit kırışıklık tedavisinin tesiri kaybolana kadar ne yazık ki
asimetri devam eder. Bu sebeple dudak üstü kırışıklıklarını tedavi etmeye çalışırken yalnızca kırışıklık
tedavisi uygulamıyorum tıpkı vakitte dolgu tekniğini de kullanarak ve kırışıklık tedavisini düşük
dozlarda kullanarak %50-80 ortası düzelme sağlıyorum.

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ İLE TERLEME TEDAVİSİ

Kırışıklık tedavisi terleme tedavisinde tesirli bir metottur. Koltuk altı terleme tedavisinde ve el-ayak
tabanı terlemesinde hayli tesirli sonuçları varıdır. Kırışıklık tedavisi terleme tedavisi için kullanılırken
öncesinde terleme testi yapılır terleyen alanlar tespit edildikten sonra kırışıklık tedavisi uygulanır.

Kırışıklık tedavisi ile terleme tedavisi yapıldığında ortalama 8-12 ay aktifliği vardır ve her tekrar da
terleme ölçünüz azalır. Kırışıklık tedavisi ni koltuk altınıza yaptırdığınızda birinci 1 hafta güya yüzünüzde
çok terleme hissi ve ısı artışı hissedersiniz lakin daha sonra bu büsbütün olağana döner.

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ İLE MİGREN TEDAVİSİ

Kırışıklık tedavisini migren ataklarının tedavisinde de kullanıyoruz. Migren için de yaklaşık 1 şişe kırışıklık
tedavisi marka kırışıklık tedavisi yani 100 ünite kullanılıyor ve saçlı deride ve ensede uyguladığımız farklı
noktalar ile migren ataklarının sıklığını azaltıyoruz, tesir müddeti bireyden şahsa değişmekle birlikte 10-14 ay
sürmektedir ve vakit geçtikçe atakların sıklığının artmaya başlaması kırışıklık tedavisinin tesirinin de
geçtiğinin işaretidir.

Kırışıklık tedavisini kullandığımız öteki alanlar kısaca;

1-boyunda bulunan bantlar

2-diş gıcırdatma ve dişlerin fazla sıkıldığı durumlar

3-anal fissür

4-gummy smile (gülerken diş etlerinin çok fazla görülmesi )

Kırışıklık tedavisinin yan tesirleri;

-üst göz kapağında düşüklük

-dudaklara fazla yapılırsa asimetri ve salya akması sıvı besin alımında zorluk

– sinüziti olan bireylerde 2-3 gün süren sonra kaybolan baş ağrısı

– hassas bireylerde kızarıklık ve morluk

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ İLE MİGREN TEDAVİSİ

Kırışıklık tedavisini migren ataklarının tedavisinde de kullanıyoruz. Migren için de yaklaşık 1 şişe kırışıklık
tedavisi marka kırışıklık tedavisi yani 100 ünite kullanılıyor ve saçlı deride ve ensede uyguladığımız farklı
noktalar ile migren ataklarının sıklığını azaltıyoruz, tesir mühleti şahıstan şahsa değişmekle birlikte 10-14 ay
sürmektedir ve vakit geçtikçe atakların sıklığının artmaya başlaması Kırışıklık tedavisinin tesirinin de
geçtiğinin işaretidir.

Kırışıklık tedavisini kullandığımız öbür alanlar kısaca;

1-boyunda bulunan bantlar

2-diş gıcırdatma ve dişlerin fazla sıkıldığı durumlar

3-anal fissür

4-gummy smile (gülerken diş etlerinin çok fazla görülmesi )

Kırışıklık tedavisinin yan tesirleri;

-üst göz kapağında düşüklük

-dudaklara fazla yapılırsa asimetri ve salya akması sıvı besin alımında zorluk

– sinüziti olan şahıslarda 2-3 gün süren sonra kaybolan baş ağrısı

– hassas bireylerde kızarıklık ve morluk

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ

Gebelik ve emzirme durumlarında kırışıklık tedavisi uygulanmasını tavsiye etmiyoruz.

12 yaş altındakilere ve nörolojik hastalıkları olanlara uygulamıyoruz (myaastenia, Lamberteaton gibi
nöromuskuler hastalıklar )

Aminoglikozit türevi antibiyotikler ve siklosporin kullanan hastalara uygulanması sakıncalıdır.

D-penisilamin içerikli ilaçlar bedende kırışıklık tedavisine karşı antikor üretimine sebep olur ve kırışıklık
tedavisinin tesirlerinin çok süratli bir halde yok olmasına ve hatta hiç tesir etmemesine sebep olurlar.

Başa dön tuşu