Lazer Liposuction – LASER LIPOSUCTION | Estetikcerrahisi.com

Lazer lipoliz (lazer yardımıyla yağ dokusu hücrelerinin parçalanması) olarak da adlandırılan bu yöntemin

esas olarak karşılığı, yurt dışındaki tanımı olan; laser assisted liposuction (lazer liposakşın), yani lazer

yardımlı yağ dokusu hücrelerinin parçalanıp, vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Bu yöntem nasıl uygulanır?

Vücutta istenmeyen yağlanma bölgelerinde, 1-2 mm’lik kesilerden yağ dokusuna ilerletilen ince

kanüllerin (tüpler) uçlarındaki lazer başlığının bölgede gezdirilmesi sonrası yine aynı giriş yerlerinden,

ölmüş olan yağ dokusu vücut dışına 3-4 mm’lik kanüller vasıtasıyla çekilir.

Lazer yardımlı yağ çekme işlemi hangi mekanizmalarla etki eder?

Lazerin bu işlemde, 3 temel etkisi vardır. İlk etki, fotomekanik etki dediğimiz, kanülün ucunun temas ettiği

yağ hücrelerinin zarlarının parçalanmasıdır. İkinci etki fototermal etkidir ve bu çevre dokudaki ince kan

damarlarında pıhtılaşmaya sebep olup ameliyat sonrası morarma ihtimalini azaltır. Cilt katmanlarında

bağ dokusu (kollajen) üretiminin artmasını ve böylece cilde daha gergin ve genç bir görünüm verilmesini

sağlayan son etkisi ise fotostimülasyon etkisidir.

Yağ hücrelerinin zarı, lazer ışığı kullanılarak parçalanır ve parçalanan bu hücreler, vakum yardımıyla

vücut dışına çekilir.

Bu yöntemin, daha önceden bildiğimiz klasik yöntemlere üstünlüğü nelerdir?

Vücudun yağ dokusunun biriktiği ve bizlerin şikayetçi olduğu bölgelerdeki yağ dokusunun azaltılması için

yapılan işlemler içerisinde, en güncel metod olup, diğer uygulamalara oranla çoğu zaman daha etkindir.

Lazer destekli olmayan liposuction’a olan üstünlüğü; cildin daha az esnek olduğu hastalarda, daha ileri

yaş hastalarda, klasik işlem sonrası cilt sarkması ihtimalinin daha fazla olduğu hastalarda ve bölgelerde

daha güvenli olmasıdır. Bunun nedeni, ciltteki kollajen diye adlandırılan bağ dokusunu arttırma

potansiyeli ve böylece, cildin daha gergin ve genç görünmesini sağlayabilmesindendir.

Bunun yanı sıra, işlem daha kısa sürede bitmekte, bandajlama süresi daha kısa olmakta, hasta işlem

sonrası gündelik hayatına daha hızlı dönmektedir.

Bu yöntem hangi vücut bölgelerine uygulanabilir?

Klasik yağ alma işlemi sonrası sarkma ihtimali olan karın, kol, uyluk iç yüzü, boyun gibi bölgeler başta

olmak üzere tüm vücut bölgelerinde uygulanabilir.

Lazer yardımlı liposuction operasyonu genel anestezi altında (uyutularak) mı yapılmalıdır?

Birden çok vücut bölgesine uygulanacak ise; genel anestezi altında ve ya sedasyon (yarı baygınlık hali)

ile yapılması uygundur. Fakat, tek bir bölgeye ve ya çoklu vücut bölgelerine seanslar halinde yapılacak

ise lokal anestezi (sadece o bölgeyi uyuşturarak) ile yapılabilir. Bunun avantajı; kişinin haftalık

egzersizine gelir gibi 1-2 saatini ayırıp, aynı şekilde yürüyerek gidebilmesi ve gündelik hayatına

dönebilmesidir.

İşlem sonrası dönem nasıl geçmektedir?

İşlem sonrası uygulanan bölgeye özel korseler hemen giydirilir. 2 gün geçtikten sonra, korse çıkarılıp duş

alınabilir. Duş sonrası, korse hemen giyilir. Korsenin 2-3 hafta gece gündüz, sonraki 1-2 hafta sadece

geceleri giyilmesi önerilir.

İşlemin uygulandığı vücut bölgesinde ödem (sıvı toplanması) olur mu?

Her türlü ameliyat sonrasında olduğu gibi ödem olur. İşlem sonrası 1. Hafta ödem çözülmeye başlar ve

yaklaşık 4.-5. haftada ödemin % 90’ı vücut tarafından atılır.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu