Meme Rekonstrüksiyon

Kanser yahut gibisi nedenlerle alınmış göğsün yerine yenisinin yapılmasına “meme
rekonstrüksiyonu” denir. Günümüzde hastayı keyifli etme açısından ehemmiyeti olan ameliyatlar
ortasında birinci sırayı almaktadır. Gelişen yeni teknik ve teknolojiler sayesinde artık başka memeye
çok misal rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür. Birden fazla hastada göğsün çıkartılmasını
(mastektomi) takiben çabucak rekonstrüksiyon yapılabilir. İki ameliyatın birebir seansta yapılması hem
hastanın bir ameliyat eksik olmasını sağlar, hem de alınan göğüs dokusunun yeri boş
kalmayacağından ruhsal olarak da hastaya dayanak olur. Bu hastalarda “postmastektomi
depresyon” denilen, göğüs alınmasını takiben gelişen depresyona da daha az rastlanır.
Mastektomi sonrasında yapılan göğüs ameliyatı kolay bir teşebbüs değildir. Çeşitli seçenekler vardır,
hangi sistemin uygulanacağına plastik cerrah ve hasta birlikte karar verir.

Bu Ameliyat Kimler İçin Uygundur ?
Mastektomi yapılan hastaların büyük bir çoğunluğunda bu ameliyat için tıbbi mani yoktur,
birçoğunda da mastektomi ile tıpkı seansta yapılabilir.
Birtakım hallerde rekonstrüksiyonu geciktirmek için haklı nedenler olabilir. Kimi bayanlar kanser
ameliyatının getirdiği ruhsal ve bedensel yüke rekonstrüksiyonun eklenmesini istemeyebilir. Aşırı
şişman, yüksek tansiyonu olan yahut sigara içenlerde beklemek gerekebilir. Beklenecek dahi olsa,
mastektomiden evvel rekonstrüksiyon seçeneklerinin konuşulması ameliyat olacak hastayı moral
olarak daha âlâ bir duruma getirecektir.
Göğüs rekonstrüksiyonunun kanserin tekrarlaması üzerine bilinen bir tesiri yoktur. Ayrıyeten,
mastektomiden sonra yapılabilecek kemoterapi (ilaç tedavisi) yahut radyoterapiyi (ışın tedavisi) de
etkilemez.
Rekonstrüksiyonun geciktirilmesi ruhsal istikametten daha fazla yük getirecektir. Mastektomiden
sonra çabucak rekonstrüksiyon yapılmayan hastalarda hem göğüs dokusunun kaybedilmesinin
getireceği eksiklik hissine alışmak, daha sonra da rekonstrüksiyondan sonraki yeni memeye
alışmak ek ruhsal travmalara neden olur.

Ameliyat
Göğüs kanseri teşhisi konar konmaz rekonstrüksiyon alternatifleri değerlendirilmelidir. Ülkü olanı
mastektomiyi yapacak genel cerrah ile rekonstrüksiyonu yapacak plastik cerrahın birlikte tartışarak
sizin için en yeterli seçeneği belirlemeleridir.
Hastanın genel sıhhat durumu, anatomik yapısı, doku özellikleri ve maksatları belirlenecek yöntemin
seçimi üzerine tesirlidir.
Göğüs rekonstrüksiyonu estetik maksatlı bir ameliyat olmadığından bir çok sıhhat sigortası
sarfiyatların tamamını yahut en azından bir kısmını karşılamaktadır.
Göğüs rekonstrüksiyonu ameliyatı bazan tek seans yerine iki seansta yapılabilir.

Doku Genişletilmesi ve Göğüs Protezi Kullanılarak Yapılan Rekonstrüksiyonlar
En sık uygulanan göğüs rekonstrüksiyon seçeneğidir. Bu ameliyat implantlar (meme protezi)
kullanılarak yapılır. Protezler içi silikon jelle dolu, dışında silikon kılıf bulunan hususlardır. İlk
seansta doku genişletici uygulanıp ikinci seansta silikon protez yerleştirilen teknikler yanında
artık günümüzde hem doku genişletip hem de protez yerine geçebilecek göğüs implantları
sayesinde artık tek seansta süreç tamamlanabilmektedir. Dokunun genişletilmesi ameliyattan sonra
2-3 ay sürebilir ve bu mühlet sonunda yeni yapılan göğüs gerçek boyutuna ulaşır. Bu müddet dokunun
genişletilmesi için gereken müddettir. Göğüs ucu ve etrafındaki koyu renkli kısmın (nipple-areola)
da lokal anestezi ile gerçekleştirilebilecek öbür bir seansta yapılması mümkündür. Bazı
hastalarda göğüs derisi mastektomiden sonra kâfi ölçüde kalabilir, bu durumda doku
genişletmeye gerek olmaz, daha kolay protezlerle, daha kısa vakitte süreç tamamlanır.

Doku Transferleri İle Yapılan Rekonstrüksiyonlar
Karın yahut sırt üzere bölgelerden hazırlanan dokuların göğüs bölgesine aktarılması ile de
rekonstrüksiyon yapmak mümkündür.
Doku transferi iki halde yapılabilir. Bir cinsinde aktarılacak olan doku bir ucundan ana beslenme
yerine bağlı olarak aktarılır. Başkasında ise deri, yağ ve adale içeren doku özgür olarak aktarılır ve
aktarıldığı yerde damarlar yine onarılır. Bu ikinci metot için plastik cerrahın meme
rekonstrüksiyonu için gerekli tecrübeye ek olarak mikrocerrahiye de hakim olması gerekir.
Doku transferi ile yapılan tamiratlarda göğüs protezi kullanılmaz, yeni yapılan meme
dolgunluğunu hastanın kendi dokuları sağlar.
Yapılan ameliyatın cinsi ve mühletine bağlı olarak hastanın iki-beş gün müddetle hastanede kalması
gerekir. Dikişler ekseriyetle ameliyatı takip eden iki hafta içinde alınır. Olağan aktivitelere
dönülmesi bir ay kadar sürebilir. Yalnızca protezle yapılan rekonstrüksiyonlarda bu mühlet daha
kısadır.

Ameliyat Sonrası
Yeni yapılan göğüs dokusu, başkası ile karşılaştırıldığında büsbütün birebir form ve özelliklerde
olmayabilir. Maksat mümkün olduğunca emsal bir sonuca ulaşmaktır. Ancak bu minimal
değişiklikler etrafınızdakiler tarafından değil sadece sizin tarafınızdan algılanacaktır.
Göğüs rekonstrüksiyonu ameliyatı hastaların hem görünümlerinde hem de hayata bakışlarında
değerli değişiklikler yapan bir ameliyattır. Amerika Birleşik Devletleri`nde meme
rekonstrüksiyonu geçirmiş hastalarda yapılan bir araştırmada hastaların %98`i yeniden tıpkı sorunla
karşılaşsalar yine göğüs rekonstrüksyonu yaptırmak isteyeceklerini belirtmişlerdir.

Başka Göğse Yapılacak Ameliyatlar
Göğüs rekonstrüksiyonu ile birlikte karşı göğse de, simetrinin daha uygun sağlanabilmesi için aynı
seansta müdahale edilebilir. Yeni yapılan göğüsle ahengin sağlanması için öteki meme
küçültülebilir, büyütülebilir yahut dikleştirilebilir. Göğüs kanseri ameliyatı olan birtakım yüksek riskli
hastalarda kanser olmasa da karşı göğsün içindeki göğüs dokuları boşaltılarak göğüs protezi
uygulanabilir. Böylelikle, ileri devirde, öbür göğüste de kanser gelişme riski ortadan kaldırılmış
olur.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu