NVAZİV KARDİYOLOJİK YÖNTEMLER

Koroner Anjıoplasti ve Stent

Kalp damarlarındaki lokal daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması sürecine koroner anjıoplasti ismi verilir (balonla damar açılması). Kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına gerçek itilip buraya yerleştirilen ‘kılavuz tel’ aracılığı ile sönük durumdaki balon bu kılavuz tel üzerinden kaydırılarak darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilip (yaklaşık 3 cm uzunluğunda ve 3-4 mm eninde) kalp damarı kalınlığı açılmış olur. Birtakım durumlarda bu balon üzerine evvelce yerleştirilmiş bir metal kafes (Stent) damar içinde kalıcı bir bırakılarak damarın yine daralma ihtimali azaltılmış olur.

Her kalp damar darlığı bu formülle açılmaya aday değildir. Birtakım hastalar için by-pass ameliyatı, birtakım hastalar için de kalp ilaçları en faal ve emniyetli tedavi biçimi olabilir; Bu kararı lakin ilgili uzmanlar verir.

Balon Valvuloplasti

Daralmış olan kalp kapaklarının, açık kalp cerrahisi gerektirmeden, balonlu katater (2-25 cm çaplı balon) kullanılarak genişletilmesi sürecidir. Ameliyat riski yüksek olan bireylerde ve hamilelerde tercih edilen bir kapak genişletme prosedürüdür. Her hasta bu süreç için aday olmayabilir. Güzel seçilmiş olgularda uzun periyottaki sonuçları epey yüz güldürücüdür.

Kateter Ablasyon

Kalbn süratli ve sistemsiz alışmasına yol açan ritim bozukluğunun odağı bulunduktan sonra (elektrofizyolojik çalışma ile) bu odağın, yüksek frekanslı radyo dalgaları ile ‘yakılması’ sürecidir. Kasık toplardamarından kalbe ilerletilen ince bir tel kablo aracılığı ile yapılır. Süreç mühleti 1-4 saattir ve en az bir gün hastanede kalmayı gerektirir.

Pace Maker (Kalp Pili)

Kalp ritminin yavaşlamasına yol açan kalpteki iletim sistemi kusurlarında (bradikardi) kalp suratının belirli bir pahanın (60-70 / dk gibi) altna düşmemesini sağlamak için kalbe yerleştirilen kolay bir kablo ve buna bağlı olarak deri altına yerleştirilen pil ile tedavi sağlanabilir. Ameliyat gerektirmez; süreç sresi 1-1,5 saattir ve hastanede kalış mühleti 1-2 gündür.

AICD (Vücuda Takılabilen Otomatik Kalp Elektroşok Cihazı)

Hayati tehlike yaratabilecek kalp ritim bozukluklarının en aktif tedavi biçimidir. Ameliyat gerektimeyen bir yolla omuz toplardamarından ilerleyerek sağ kalp boşluğuna bir elektrod (kablo) yerleştirilir ve sol köprücük emiği altına da bataryası yerleştirilir. Bu batarya yalnızca kalpte bir ritim bozukluğu olduğu anda devreye girer, başka vakitlerde beklemededir. 

Başa dön tuşu