Omuz Tendon Yırtılmalarında Yeni Umut; PRP tedavisi

Omuz eklemi hastalıkları orta ve ileri yaş kümesinde en çok karşılaşılan kas iskelet meselelerinden biridir. Omuzda en sık tendon sıkışma sendromu ve buna bağlı tendon yırtılmaları, tendon romatizmaları (tendinit), bursitler, donuk omuz ve bilhassa ileri yaşlarda kireçlenme ile karşılaşmaktayız. Bu hastalıkların tedavisinde ilaç, fizik tedavi, kortizon enjeksiyonları ve cerrahi müdahale sıkça kullanılmaktadır.

Bugün sizlere omuz hastalıklarında kullandığımız bu klasik metotlardan faklı, yeni bir tedavi usulü olan PRP tedavisinden bahsedeceğim.

PRP tedavisi nedir ?

PRP tedavisi başlangıçta kozmetik emelli bir tedavi olarak geliştirilmiş ancak sonraları kas iskelet sistemi hastalıklarında da uygunlaştırıcı tesiri fark edilerek bu alanda da kullanılmaya başlanmış yeni bir metottur. Tekniğin ismi ingilizce “Platelet Rich Plasma” tabirinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten varlıklı plazma manasına gelmektedir. Bu tedavi tekniğinde uygulanacak ilaç hastanın kendi kanından hazırlanmaktadır.

PRP nasıl elde edilir ?

Hastadan damar yolu ile yaklaşık 20 cc kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan tüp ile özel bir döndürme (santrifüj) sürecinden geçirilir. Bu süreçten sonra kanın öbür hücreleri tüpün tabanına çöker ve üzerinde trombositten varlıklı plazma sıvısı kalır. Özel sistem sayesinde bu plazma enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilir. Son olarak bu plazmaya trombositleri aktive edecek ilaç eklenerek PRP enjeksiyona hazır hale getirilir.

PRP tedavisinin başka ilaçlardan farkı nedir ?

PRP tedavisi hastalığın semptomlarını bir müddetliğine geçirmek yerine hastalığın kendisini tedavi etmeye yönelik bir tedavi olup öteki bir çok ilaçtan farklı olarak süreksiz değil kalıcı bir tedavi vaat etmektedir.

PRP omuzda nasıl tesir eder ?

Trombosit temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içerisinde büyüme faktörü (Growth Factor) ve çok sayıda doğal gözetici, düzgünleştirici unsurlar içerir. Trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı yani PRP doğal bir ilaç üzere tesir gösterir. PRP omuzda yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak üzere yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki güzelleşmeyi hızlandırır. PRP bilhassa omuz tendon yırtılmalarında yırtığın büyümesini engellemekte ve beden tarafından tamirine yardımcı olmaktadır. Bu üzere durumlarda PRP yavaş ortaya çıkan ancak daha uzun soluklu bir tedavi sağlayabilmektedir.

PRP omuzda hangi hastalıklarda kullanılır ?

Tendon yırtıkları

Tendinitler (tendon romatizmaları)

Sıkışma sendromu

Omuz eklemi kireçlenmeleri

PRP omuz ekleminde nasıl uygulanır ?

Tedavi edilecek bölgeye nazaran 2-3 ml kadar PRP birer ay ortayla toplam 2 sefer uygulanır. Tendon yırtıklarında ve tendinitlerde tendonun etrafına, omuz eklem kireçlenmelerinde eklem içine yapılır. Uygulama direk olarak yapılabilir. Fakat bu durumda tam olarak istenen bölgeye yapılamıyabilir. Bu nedenle ultrason görüntüleme rehberliğinde hedeflenen bölgeye yapmak daha sağlıklıdır (resim).

PRP tedavisinin güzelleştirici tesiri ne vakit başlar ?

Enjeksiyondan sonra birkaç hafta içinde tedricen başlar ve güzelleşme süreci 3 ay ile 12 ay ortasında devam eder. Bu nedenle PRP enjeksiyonları sonrası kortizon enjeksiyonlarında olduğu üzere süratli bir ağrı azalması olmaz. Şikayetler yavaş yavaş azalır ve aylar içinde geçer.

Omuzda PRP hangi tedavilerle birlikte uygulanabilir?

PRP enjeksiyonunun omuz hastalıklatrının tedavisinde fizik tedavi, antrenman, ilaç tedavileri ile birlikte uygulanmasında sakınca yoktur. Bazen kombine tedaviler daha güzel de olabilir. Omuz hastalıklarında sıkça yapılan kortizon enjeksiyonu ile PRP, birlikte yahut yakın orta ile tıpkı bölgeye uygulanmaz.

PRP uygulamasının yan tesiri var mıdır?

PRP yolunun yan tesiri yoktur. Sadece yapıldığı bölgede geçicihafif bir ağrı yapabilir. Bu tesir 1-2 gün içinde bizatihi geçer ve rastgele bir ziyanı yoktur. Bu durumda buz uygulama ve kolay ağrı kesiciler kullanılabilir.

PRP tedavisinin omuz eklemi rahatsızlıklarında olumlu sonuçlarına dair yapılan araştırmaların sayısı giderek artmakta olup sonuçlar umut vaat etmektedir. Biz de kendi kliniğimizde omuz hastalarında, bilhassa tendon yırtılmalarında PRP tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu sonuçlar PRP tedavisinin çok sık karşılaştığımız omuz eklemi rahatsızlıklarında cerrahi ve öbür konservatif tedavilere düzgün bir alterantif olduğunu göstermektedir.

Sağlıcakla kalın

Başa dön tuşu