VARİS NEDİR ?

VARİS NEDİR ?

Varis, bir toplardamar hastalığıdır. toplardamarların  genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanır. Latince “varix” (kıvrım yapmış)  kelimesinden türetilmiştir.

Halk ortasında damar genişlemesi olarak bilinen Varis aslında çok önemli ve korkulacak bir hastalık değildir. Lakin birtakım varislerin tedavi edilmeyip ihmal edilmeleri sonucu ayak bileklerinde kapanmayan yaralara ve varis içinde oluşan pıhtıların akciğerlere gitmesi sonucu akciğer embolisi denilen ağır hastalığa sebep olabilir. Bilhassa bayanlarda kozmetik bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yüzeyel varisler yani örümcek varisler” ağrı yapmasa bile imgeyi bozması nedeniyle çok dikkati çekmektedir. 

Varis en sık rastlanan damarsal sorunlar ortasında yer almaktadır. O denli ki ülkemizde bile hasta sayısı milyonlar ile söz edilmektedir. Cinsiyet ayrımı olmayıp, bilhassa orta ve ilerleyen yaşlarda görülme riski daha artmaktadır. Genetik olup, tıpkı vakitte mesleksel hastalık olarak da kabul edilir. Bilhassa bacaklarımızda görmeye alışkın olduğumuz varis, toplardamarlarda işlev bozukluğunu tabir eder. Bayanlarda görülme oranı biraz daha fazla olduğu söylenebilir.

Varis birebir vakitte bir meslek hastalığı olarak da kabul edilebilir.

Uzun mühlet ayakta kalmayı gerektiren garsonluk, öğretmenlik üzere mesleklerde rastlanma oranı fazladır.

VARİS BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Varis hastalığı ve sık karşılaşılan şikayetler

Hastaların en yaygın semptomları bacaklarının manzarasının bozulması ve uzun müddet ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı ve bacaklarda ağırlaşma hissidir. Belirtiler  anatomik bozukluğun derecesiyle bağlı olmayabilir. Kimi hastalarda besbelli bir kanama görülebilir. Bacak varislerinin bir komplikasyonu da yüzeyel tromboflebittir; Yani damarın bir tıkaçla tıkanması halidir. Damarda hem tıkanma hemde iltihaplanma kelam hususudur. önemli bir ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir.

Uzun vadeli bacak varislerinde kronik ayak bileği şişliği, Bacak ülserleri gelişebilir. Uzun mühlet ayakta durma yahut obezite (şişmanlık) tüm bacak varislerinin daha besbelli hale gelmesine neden olurlar.

  • Ağrı
  • Kaşıntı
  • Ayak bileğinde şişme
  • Gece krampları
  • Yüzeyel tromboflebitler
  • Venöz ayak bileği cilt değişiklikleri (pigmentasyon, egzama, lipodermatoskleroz ve açık yara)
  • Kanama

VARİS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

VARİS TEDAVİSİ

Toplumda epeyce sık olarak görülen varis hastalığını büsbütün ortadan kaldırabileceğimiz tedavi metodu maalesef bulunmamaktadır. Gerek ilaçlar gerekse de cerrahi müdahaleler %100 garantili sonuçlar vermez. Bilhassa ameliyatlardan sonra tekrar şikayetlerin başlaması olayların yarısından fazlasında görülmektedir.

Kısacası; Varisi büsbütün ortadan kaldıracak bir tedavi metodu yoktur.

Kliniğimizde varis tedavisinde tamamlayıcı tıp metotlarından olan tıbbi sülük ve medikal ozon kullanmaktayız. Daha evvel ilaç tedavisi verilmesine ve hatta ameliyat olmasına karşın güzelleşmeyen hastalara uygulama yapıyoruz. Tedavi sülük ve ozon uygulamalarını yaparken klasik tıbbi ilaç tedavilerini de uyguluyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar yüz güldürücüdür. Sülük ve ozonla tedavinin hiç bir yan tesiri ve riski olmaması nedeniyle tercih edilen bir tedavi prosedürüdür.

Tıbbi sülük salyasında bulunan 106 değişik enzimle bilhassa damar hastalıklarında şifa verir. Sülük kullanılarak yapılan varis tedavisi binlerce yıldan beri uygulanan klâsik bir tedavi metodudur.

TEDAVİ MÜHLETİ:

Tedaviyi haftada 2 gün olmak kaydıyla 5 hafta devam ettiriyoruz. Toplamda 10 seans tedavi yapılmış olmaktadır. Sülük tedavisinin yanı sıra her seansda hastalara medikal ozon tedavisi de yapılmaktadır.

Medikal ozon oksijendir. Damarların duvar yapısını düzeltir. Hastanın kanı ozon ile temizlendikten sonra tekrar kendisine verilir. Yahut yüzeyel varislerde kılcal bir iğne yardımı ile direkt olarak damar içine verilir. Fakat bu uygulama yalnızca örümcek varis dediğimiz yüzeyel varislerde uygulanmaktadır. Uzman ve deneyimli olmayan insanların ozon uygulaması önemli yan tesirlere sebep olabilir. Bu nedenle varis tedavisinde tıp dışı şahıslara müracaat edilmemesi konusunu kıymetle hatırlatmak istiyorum.

Haftada 2 gün ve 5 haftalık bir müddette ozon tedavisi ile birlikte uygulanan sülük tedavisi sonucunda hastaların bulguları düzelir, ağrıları azalır.

UNUTULMAMASI GEREKEN BİR AYRINTI

 Varis tedavisinde sülükle bir arada medikal ozon tedavisi birlikte kullanılır. Bu iki tedavi birbirinden ayrılmaması gereken iki kıymetli tedavidir. Ozon da damarların yapısında oluşan bozuklukları düzenler ve sülüğün tesirlerini arttırır.

TIBBİ SÜLÜK VE MEDİKAL OZON TEDAVİSİ KESİNLİKLE BİRLİKTE UYGULANMALIDIR.

Başa dön tuşu