Jinekomasti Ameliyatı

  • Jinekomasti (erkek göğüs büyümesi) nedenleri

Erkeklerde görülen göğüs büyümesine jinekomasti ismi verilmektedir. Jinekomasti erkek çocukların ergenliğe girdiği periyotta çok sık ortaya çıkmaktadır. Bunların kıymetli bir kısmı vakit içinde kaybolabilmektedir. Bir kısmında ise jinekomasti devam edebilmektedir. Kilo fazlalığı da jinekomastiyi artırabilmektedir. Bu doğal bir süreçtir. Nadiren çeşitli hastalıklara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Jinekomasti kimi erkekte kıyafetlerin içinde bilhassa strech tişört altında belirli olmakta ve görünüm bozukluğuna yol açabilmektedir. Bu şahıslar için denize, havuza girmek, dar kıyafetle spor yapmak çok büyük gerilim kaynağıdır. Bu durumu gizlemek için daima geniş tişört giyme muhtaçlığı duyulabilmektedir. Bu şahısta öz inanç kaybına yol açabilmektedir. Bu üzere durumlarda cerrahi tedavi endikasyonu ortaya çıkmaktadır

  • Jinekomasti tedavisi (erkek göğüs küçültme ameliyatı) öncesi görüşme

Erkek göğüs küçültme yani jinekomasti ameliyatı düşünüyorsanız, birinci yapmanız gereken bu mevzuda tecrübeli estetik plastik cerrahla görüşmektir. Bu görüşmede mevcut şikayetleriniz ve ameliyat sonrası beklentileriniz samimi olarak lisana getirilmelidir.

Bu görüşmede hekiminiz sizi muayene edecektir: Bu muayenede göğüslerin mevcut büyüklüğü, göğüs derisinin durumu, asimetriler, sarkıklık, deformite olup olmaması üzere ameliyat sonucunu etkileyecek hususlarda değerlendirmede bulunacak ve notlar alacaktır. Şayet eşlik eden hastalıklarınız (kalp hastalığı, diabet gibi), geçirdiğiniz ameliyatlar yahut devamlı kullandığınız ilaçlar sorgulanacaktır. Bu türlü bir durum varsa bu hususta hekiminize bilgi veriniz.

Hekiminiz bu muayene bulgularını ve sizin bu ameliyattan beklentilerinizi karşılaştırarak en uygun tedavi seçeneğini konusunda size bilgi verecek ve gerçekçi olarak ameliyattan ne beklenmesi gerektiğini içeren özel ayrıntıları size açıklayacaktır. Yeniden bu görüşmede, hekiminiz, uygulayacağı cerrahi tekniği, anesteziyi, ameliyatın nerede yapılacağı ve ameliyat hazırlıkları konusunda bilgi verecektir. Ameliyatın mümkün riskleri ve komplikasyonları konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu ameliyata karar vermeden evvel bu mevzuyla ilgili aklınızdaki tüm soruları sorup karşılığını alın. Bunları dikkatlice dinleyip anlamadığınız mevzuları tekrar sorun. Tekrar bu görüşmede ameliyat maliyeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu görüşmeden sonra kendi değerlendirmenizi de yaparak ameliyat kararı verirsiniz.

Ameliyat kararı verdiğinizde sizden ameliyat hazırlığı için tetkikler yaptırmanız istenecektir. Bu tetkikler sonucu olağan sınırlardaysa ameliyata uygun olduğunuz değerlendirilip cerrahinin yapılacağı gün ve saat kararlaştırılır.

  • Jinekomasti ameliyatı günü nasıl olacak ?

Hastaneye yatışınızı takiben odanıza alınırsınız. Odanızda hekiminiz sizi ziyaret ederek ameliyat planlaması yapar. Takiben anestezi hekimi anestezi hakkında bilgi verip size anesteziye yönelik sorular sorar. Ameliyathaneye inmeden evvel size bir sakinleştirici iğne yapılacaktır. Bu sizin heyecanınızı ve ameliyata bağlı oluşabilecek gerilim ve gerginliği azaltacak sizi sakinleştirecektir ve cesaretlendirecektir.
;
Ameliyathaneye indikten sonra anestezi uygulanacaktır. Jinekomasti ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genel anestezi uygulanacaksa tüm operasyon boyunca uyursunuz. Hekiminiz sizin için en uygun seçeneği sunacaktır.

  • Jinekomasti yani erkek göğsü küçültme nasıl yapılıyor?

Jinekomasti operasyonlarında farklı teknikler kullanılmaktadır. Teknik seçiminde göğüs dokusunun durumu kıymetlidir. Erkek göğsü yağ ve gland dediğimiz göğüs dokusundan oluşur. Göğüste daha çok yağ dokusundan oluşturuyorsa her iki göğse yapılacak liposuction ismini verdiğimiz yağ alma tekniği ile jinekomasti tedavi edilebilir. Göğüste yağ dokusu ile bir arada besbelli gland dokusu varsa bu durumda liposuction ile birlikte gland eksizyonu yapılabilir. Liposuction yapıldıktan sonra göğüs ucu yoğunluğun alt kenarından yarım ay formunda kesi yapılarak,memede büyümeye yol açan göğüs dokusu yani gland dokusu disk biçiminde çıkartılıp göğüs olağan büyüklüğüne kavuşturulabilir .Bu teknikte göğüs altında zorlukla fark edilen bir iz kalır.Liposuction ve gland eksizyonu birlikte uygulandığı teknikte çok âlâ sonuç alınmaktadır. Çok İleri derecede büyüme varsa ve en kıymetlisi göğüs sarkıksa, sarkmayı gidermek için gland eksizyonu ve liposuctiona ek olarak göğüs yoğunluğu etrafında cilt dokusu çıkartılması gerekebilir. Bu durumda göğüs siyahı çepeçevre saran bir ameliyat izi kalabilmektedir. Durumunuza nazaran bu 3 teknikten biri ile ameliyatınız gerçekleştirilir. Ferdi faktörler ve şahsî tercihleriniz erkek göğüs küçültme ameliyatında seçilecek tekniği belirlemede kıymetlidir. Bu bahiste en güzel kararı sizinle görüştükten sonra cerrahınız verecektir.

  • Vücut geliştirmeyle ilgilenen kişlerde görülen jinekomasti tedavisinde en güzel formül hangisidir ?

Vücut geliştirme yapmış ve jinekomastisi olan şahıslar estetik nedenlerle göğüs büyüklüğünden kurtulmak istemektedirler. Lakin body bulding yapan şahıslarda pektoral yani göğüs kası çok gelişmiştir. Beden yağ oranının çok düşük olması nedeniyle cilt altı yağ dokusunun neredeyse hiç yoktur. Bu iki durum ve beden geliştirmeyle ilgilenen bireylerde jinekomastinin asıl nedeninin saf gland yani göğüs dokusunun büyüklüğünden kaynaklanması,jinekomasti tedavisini başkalarından farklı kılmaktadır. Ergenlikte ortaya çıkan jinekomasti de sıklıkla yağ dokusu ve gland ölçüsü eşittir yada biri biraz fazla biri biraz azdır. Ergenlik sonrası ortaya çıkan ve kalıcı olan jinekomastilerde liposuction epey etkiliyken, beden geliştirme sonrası ortaya çıkan jinekomastide neredeyse tek başına liposuction yada lazer lipoliz etkisizdir.Bu durum beden geliştirme ve jinekomasti kısmında detayıyla sunulmuştur. Gland yani göğüs dokusunun tama yakın çıkartılması tedavide temel yaklaşımdır. Bu süreç ise göğüs siyahının göğüs cildi ile birleştiği sonda yarım ay halinde yapılacak kesi ile girilip çok titiz ve dikkatli bir diseksiyonla gland dokusunu çıkartılmasına dayanmaktadır. Gerekirse gland kenarlarına ek olarak liposuction yapılabilir. Bu süreç tecrübe, dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Bu yolla oluşabilecek komplikasyonları azaltmak yada en aza indirmek mümkündür. Bu yaklaşımla çok yüksek bir hasta memnuniyetine ulaşmak mümkündür.

  • Jinekomasti Ameliyatı (Erkek Göğüs Küçültme Ameliyatı ) sonrası…

Ameliyattan büsbütün uyandıktan sonra odanıza alınırsınız.Burada takipleriniz yapılacak, gerekli antibiyotik ve ağrı kesiciler uygulanacaktır. Ameliyattan birkaç saat sonra evvel sulu besin alabilirsiniz. Bunu takiben kısa dönemler halinde yataktan kalkabilirsiniz. Duruma nazaran birebir gün ya da sonraki gün hastaneden taburcu olabilirsiniz. Birkaç gün sonra, daha rahat hareket edebilirsiniz. Büyük güç sarf etmek, eğilmek ve ağır yük kaldırmaktan sakınmalısınız, zira bu aktiviteler ameliyat bölgesindeki şişliğin artmasına neden olabilir. Ameliyatın sonraki günü yahut ikinci gün pansumanınız yenilenebilir. Ameliyatta takılan nesil halindeki korseyi 3 hafta mühlet ile takmanız istenecektir. Bu korse ameliyat sonrası ödem ve şişliğin azalmasına ve göğsün yeni halini almasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Kıyafet altında muhakkak olmadan çarçabuk kullanılmaktadır. Ameliyat 3 gün sonra duş almanıza müsaade verilebilir. Göğüs küçültme ameliyatında sıklıkla bizatihi eriyen özel dikişler kullanıldığı için, dikiş almaya gerek yoktur.

  • Normal aktivitelerime ne vakit dönebileceğim?

Jinekomasti ameliyatı sonrası düzgünleşme süratli olmaktadır. Yaptığınız işe bağlı olarak 3-5 gün içinde işinize geri dönebilirsiniz. Bu mühletten sonra kademeli olarak olağan aktivitelerin birçoklarına başlanabilir. 3 hafta mühlet ile yük kaldırma üzere göğüs kaslarını çalıştıran aktiviteden uzak durmanız tavsiye edilir. Bu müddette, kimi hafif ağrılar ve hareket kısıtlılığı olabilir ama bunlar olağandır. Bunlar kolay ağrı kesicilerle önlenebilir.

  • Jinekomasti Ameliyatının (Erkek Göğüs Küçültme Ameliyatının ) sonuçları kalıcı mıdır?

Jinekomasti ameliyat sonuçları kalıcıdır.Jinekomasti ameliyatı hasta görünümünde dramatik bir değişiklik yapmakta ve kendinize olan itimadı artırmaktadır. Estetik plastik cerrahi uygulamaları içinde hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyatlardan birisidir. Bu hastalar göğüslerindeki büyüklük nedeniyle geniş tişort giymek ihtiyacı duymaktan ve denize havuza girme geriliminden kurtulurlar.Kaybettikleri öz itimadı süratle kazanırlar. Kilonuzu koruma ettiğiniz sürece sonuçlar uzun müddet kalıcıdır.

  • Plastik cerrahınızla görüşmelerinizi devam ettirme…

Hekiminiz düzgünleşme dönemi ve sonrasında periyodik denetimlerini yapmak ve ameliyatın uzun vadeli sonuçlarını görmek açısından tertipli olarak denetimlere gelmenizi tavsiye edecektir. Güzelleşme dönemi ve sonrasında karşılaşabileceğiniz meselelerin önlenmesi ve tahlili konusunda bu görüşmeler değerlidir. Ameliyat sonrası devirde sorularınız ve tasalarınız olursa yahut daha fazla bilgiye gereksiniminiz duyarsanız hekiminizden randevu alıp görüşmekten çekinmeyin. Hekiminiz sizi her basamakta destekleyecek ve yardımcı olacaktır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu