Koroner Bypass Cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi denildiğinde birinci akla gelen ameliyatlar koroner bypass ameliyatlarıdır. Kalbimizi besleyen atar damarlar olan koroner arterler bir kral tacı üzere kalbimizi çevrelerler. Bu damarlardan kalbin sol tarafını besleyeni sol ana koroner arter (LMCA), sağ tarafı besleyeni ise sağ koroner arter (RCA) olarak isimlendirilir. LMCA çıkışından çabucak sonra 2 kısma ayrılarak sol ön inen arter (LAD) ve sirkumfleks arteri (Cx) oluşturur.

LAD,Cx Ve RCA nın tıkanıklıkları yahut darlıkları saptanan hastalar koroner arter hastalarıdır. Bu damarlardaki tıkanıklıkların sayısı, tıkanıklığın ciddiyeti, tıkalı yahut dar kısmın uzunluğu tedaviyi belirler. İlaç tedavisinin yetersiz, stentveya balon üzere süreçlerin başarısız olduğu ya da başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kalp cerrahisi devreye girer.

Tıkalı ya da önemli düzeyde darlık olan damarı gerisine köprüleme yapılması ameliyatına koroner bypass denir. Köprü görevi için çoğunlukla göğüs atar damarları (IMA=ITA), kol atar damarları (radial arter) yahut bacak toplar damarları (safen ven) kullanılır. Ameliyatlar kalp-akciğer pompasında yahut pompasız yapılabildiği üzere kalp çalışırken yahut kalp büsbütün durdurularak yapılabilir.

Başa dön tuşu